Eğitim Güvence Sigortası

Eğitim çağındaki çocuklara yönelik bu sigorta ile, Sigortalının başına gelebilecek herhangi bir kaza sonucunda vefatı veya daimi sakat kalması halinde, çocuğun eğitim masraflarını, poliçede belirlenmiş limitler ile sınırlı olmak üzere, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları dahilinde güvence altına alan bir sigorta poliçesidir.

Seçilen teminat limitlerine göre çocuğun eğitim süresi kadar (en fazla 13 yıl olmak üzere) güvence altına alınan sene sayısı kadar çocuğun eğitim giderleri senelik olarak karşılanacaktır.

Başvurmak için tıklayınız.

Şubesiz Kanallarımız