Hesap Açılışı

Bank Asya Şubelerinden

Size en yakın Bank Asya Şubesi'nden Cari Hesap, Katılma Hesabı, Ara Ödemeli Katılma Hesabı ve Özgür Hesap açtırabilirsiniz.

Başvuru Belgeleri

Gerçek Kişiler için Şirketler için
Kimlik Belgesi
(Nüfus Cüzdanı / T.C. Sürücü Belgesi / Pasaport)
Vergi Levhası
Kimlik Numarası
(T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası / Yabancı Kimlik Numarası)
Ticaret Sicil Gazetesi
Adres Teyidi için Fatura
Beyan edilen ikamet adresinin Mernis/Adres Kayıt Sisteminden farklı olması durumunda elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin, hesap açılış tarihinden önceki üç ay içinde ilgili adına düzenlenmiş fatura olmalıdır.)
Yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
  Yetkilinin Nüfus Cüzdanı
  Faaliyet Belgesi
İnternet Şubemizden

İnternet Şubemizde, Yeni Hesap Açma sayfasını kullanarak Cari hesap, Katılma hesabı ve Altın hesap açabilirsiniz.

0850 222 4 888 Alo Asya'dan

0850 222 4 888 Alo Asya'yı arayarak müşteri temsilcilerimiz yardımıyla Katılma Hesabı veya döviz alım/satım işleminize bağlı olarak cari hesap açtırabilirsiniz.

Yurt Dışında Yerleşik Kişilere Hesap Açılması

Vekilden İstenen Belgeler

1- Yurtdışında bulunan kişiler tarafından gönderilecek vekaletname/resmi nitelikli belge
- Belgenin, ülkenizdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından düzenlenmesi veya onaylanması gerekmektedir.
- Apostil Sözleşmesi'ne üye ülkelerde yerleşik kişiler, herhangi bir noterce düzenlenen ve düzenlendiği ülkenin yetkili mercii tarafından Apostil onayı yapılan vekaletname ( Apostil şerhi bulunan evrakların yeminli mütercimler tarafından noter onaylı Türkçe tercümesi var ise bu belgenin ayrıca konsolosluk onayı alınmasına gerek bulunmamaktadır )
- Ya da Konsoloslukça düzenlenen vekaletname
- Vekaletname metninde özellikle "... Bankalarda adına hesap açtırmaya, hesap açılışına ilişkin sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir" ibarelerinin bulunması gerekmektedir.

2- T.C. Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası.

3- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Sürücü Belgesi / Pasaport veya Yabancı Kimlik Belgesi

4- İkametgah Belgesi veya son üç ay içerisinde adına düzenlenmiş ikametgah adresini içeren fatura veya üzerinde açık adres bilgisi bulunan Pasaport veya Yabancı Kimlik Belgesi.

Vekalet Veren (Adına Hesap Açılacak) Kişiden İstenen Belgeler :

1- T.C. Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası

2- T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Sürücü Belgesi / Pasaport veya Yabancı Kimlik Belgesi

3- İkametgah Belgesi veya son üç ay içerisinde adına düzenlenmiş ikametgah adresini içeren fatura veya üzerinde açık adres bilgisi bulunan Pasaport veya Yabancı Kimlik Belgesi.

Şubesiz Kanallarımız