Katılma Hesapları

Bankamızda tasarruflarınızın değerlendirilmesi ve sonucunda getiri elde edilmesi amacıyla Türk Lirası veya döviz cinsinden Kar ve Zarara Katılma Hesabı, Özgür Hesap ve Ara Ödemeli Katılma Hesabı açabilirsiniz.

Katılma Hesaplarının Banka Mevduat Hesaplarından Farkları

  • Katılma hesapları karşılığında, hesap sahiplerine önceden belirlenmiş sabit bir getiri garantisi verilmemekte, hesabın getirisi ancak vade sonunda belli olmaktadır. Bir başka deyişle, hesap açıldığında vade sonunda ne kadar kar payı getirisi olacağı bilinmemektedir. Her gün kar payları olarak ilan edilen değerler, vadesi bir önceki gün dolan hesaplara dağıtılmış kar paylarını ifade eder.
  • Katılma hesaplarından vadeden önce para çekilmesi bankanın kabulüne bağlıdır. Bu durumda hesabın gelecek vade tarihi değişmez, vade sonunda sadece hesapta kalan tutar için kar payı alırsınız.
  • Bankamız Kredi Kartı ödemeleri, Okul Taksit ödemeleri, Bireysel Finansman Desteği, Otomatik Fatura ödemeleri gibi her türlü ödemeleriniz verilecek bir talimat ile son ödeme tarihlerinde Katılma Hesaplarından da yapılabilir.
Katılma Hesaplarınızın vade bitiminde aksine bir talimat verilmedikçe hesabınızın vadesi aynı vade ile otomatik olarak yenilenir.
Şubesiz Kanallarımız