Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik, güvenli bir şekilde tasarruf yapmanızı ve tasarruflarınızı yatırıma çevirmenizi, emeklilikte rahat etmenizi sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. 18 yaşını doldurmuş olan herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir. Devlet katkısı avantajı sayesinde sisteme yatıracağınız katkı payı tutarının %25'i kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınıza aktarılır. 10 yıl sistemde kalmış olmak ve 56 yaşını tamamlamış olmak emeklilik hakkını kazanmanız için yeterlidir. Emeklilik hakkı kazanıldığında birikimlerinizi toplu para veya emekli maaşı olarak geri alabilirsiniz.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Gönüllü katılım esasına dayanan sistem devlet tarafından devlet katkısı ile desteklenmektedir.

Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır.

Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir.

En az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanılır.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

Ödediğiniz katkı paylarının %25'i oranında devlet tarafından emeklilik hesabınıza ödeme yapılır.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.

Bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar belirlenen limit dâhilinde devlet katkısından faydalanabilirler.

Bir takvim yılı içinde devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının % 25'ini geçemez.

Detaylı bilgi : http://web2.egm.org.tr/webegm2/yeni_web/devlet_katki_main.asp

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE HAKLAR

Plan ve Fon Dağılım Değişikliği

Yılda 4 kere plan değişikliği, yılda 6 kere fon dağılımı değişikliği hakkınız bulunmaktadır.

Birikimlerinizin ve ödediğiniz katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarına veya tutarlarına ilişkin değişiklik yapabilirsiniz.

Ödemeye Ara Verme

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verebilirsiniz.

Birikimlerin Başka Şirkete Aktarım

Emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

Cayma Hakkı

Teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkınız vardır.

KATKI PAYLARININ YATIRIMA YÖNLENDİRİLMESİ

Ödenen katkı payları, şirketiniz hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde belirlediğiniz fonlara gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilir.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİMİ VE GÜVENLİK

Emeklilik şirketi olarak faaliyet gösterecek tüm şirketler; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi, Aktüeryal Denetim, Bağımsız Dış Denetim, Şirket İç Denetimi tarafından denetim ve gözetim altındadırlar.

Hazine Müsteşarlığı, emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin günlük olarak gözetim, denetim, işlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezi'ni görevlendirmiştir.

Emeklilik şirketleri, ayrıca, emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak her yılsonu itibarıyla aktüeryal denetime de tabidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi; Hazine Müsteşarlığı, SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi, Bağımsız Denetim Şirketleri dâhil olmak üzere birçok kurumun denetimi ve kontrolü altındadır.

Emeklilik şirketinin iflas etmesi katılımcıları kesinlikle etkilemez. Katılımcıların birikimleri fonlar bazında Takasbank'ta saklanır.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR

10 yıl sistemde kalmış olmak ve 56 yaşını tamamlamış olmak emeklilik hakkını kazanmanız için yeterlidir.

Emeklilik hakkı kazanıldığında birikimler;

  • Toplu para
  • Programlı Geri Ödeme
  • Yıllık Gelir Sigortası

seçeneklerinden biri ile geri alınır.

Şubesiz Kanallarımız