Çevre Bilinci

Karbon Salınımı: Genel Müdürlüğümüzün, ısıtma ve gaz, elektrik ve motorin giderleri göz önünde bulundurularak hesaplanan karbon salınım tutarı 4.639 ton olarak hesaplanırken, kişi başı karbon salınım tutarı 3,3 ton seviyesinde oluşmuştur.

Elektrik ve enerji tüketimi: Bankamızda toplam elektrik tüketimi 2013 yılında 19,7 milyon kWh seviyesinde gerçekleşirken kişi başı elektrik tüketimi ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde iki oranında iyileşme göstererek 3.800 kWh seviyesine gerilemiştir.

Kağıt tüketimi: Bankamızda kağıt tüketimi konusunda 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,5 civarında tasarruf sağlanarak 35 ton civarında kağıt tüketilmiştir.

Çevreye duyarlı krediler: 2013 yılında tarım kredilerine önem verilmiştir. Tarımda 2010, 2011 ve 2012 yıllarında toplamda 26,8 milyon TL (anapara) fon kullanımı sağlanmışken, bu rakam 2013 yılında 46,2 milyon TL'ye çıkartılarak yüzde 60'lık bir büyüme yakalanmıştır. Ayrıca, 2010, 2011 ve 2012 de toplam 1.302 adet kullandırım yapılmışken 2013'te bu rakam 1.702 adete çıkartılmıştır.

Şubesiz Kanallarımız