E-Pos Şube

Sektörde ilk defa Bank Asya tarafından geliştirilen ve uygulanan E-POS Şube; mal ve hizmet bedellerinin internet ortamında, kredi kartlarından mail order yöntemi ile tahsil edilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamı ile E-POS Şube, tahsilat/ tahsilatların takibi imkanını bir arada sunmaktadır.

Üye işyerlerimiz E-POS Şubesine, kendilerine ait şifre ve parolaları ile www.bankasya.com.tr adresimizden giriş yapabilmektedirler. Tüm kart ve müşteri bilgilerinin güvenli ortamda tutulduğu bu sisteme, sadece üye işyerince belirlenen kullanıcılar, yetkileri dahilinde ulaşabilmektedir. Her bir kullanıcı için ayrı ayrı ekran ve işlem yetkisi tanımlanabilmektedir. Üye işyerleri E-POS Şubemiz aracılığıyla kendi muhasebe paket programlarını da kullanabilmektedir.
Üye işyerlerimiz E-POS Şubesine, kendilerine ait şifre ve parolaları ile www.bankasya.com.tr adresimizden giriş yapabilmektedirler.

E-POS Şubede;

  • Tahsilat için fiziki olarak kredi kartına gerek duyulmamakta, satışlar için mail order yöntemi ile provizyon alınmaktadır.
  • Tahsilat amacıyla, her bir müşteri için en fazla 3 adet kredi kartı numarası girilebilir, provizyon alınıncaya kadar üç kartın limiti de sorgulanır.
  • Tahsilat tarihinde karttan provizyon alınamaması durumunda, üye işyerinin isteğine göre işlemler yeniden provizyon alınması için gönderilebilir.

Üye işyeri için müşteri veri tabanını oluşturma, tahsilatları takip etme ve raporlama imkanı bir arada sunulmaktadır.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar