Eğitim

Bankamızın hizmet kalitesinin rasyonel bir şekilde arttırılmasını ve personelimizin Bank Asya Kültürü kapsamında üretken bir yapıya kavuşturulmasını öngören eğitim faaliyetleri ile hedefimiz; personelimizin birbirleriyle ve müşteriler ile olan ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak ve personelimizin sorun çözme, sorumluluk alma, insiyatif kullanma, yerinde, doğru ve ivedi karar verme, yetki kullanma gibi yeteneklerini ve kişisel becerilerini geliştirmek, kendilerine olan güvenlerini artırmaktır.

Bankamız insan kaynakları politikaları içerisinde, stratejik bir öneme sahip olan eğitim sistemimiz, çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı hedeflemektedir. Bankamızın hizmet kalitesinin rasyonel bir şekilde arttırılmasını ve personelimizin Bank Asya Kültürü kapsamında üretken bir yapıya kavuşturulmasını öngören eğitim faaliyetleri ile hedefimiz; personelimizin birbirleriyle ve müşteriler ile olan ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak ve personelimizin sorun çözme, sorumluluk alma, insiyatif kullanma, yerinde, doğru ve ivedi karar verme, yetki kullanma gibi yeteneklerini ve kişisel becerilerini geliştirmek, kendilerine olan güvenlerini artırmaktır.

Eğitim sistemimiz, bankamızdaki organizasyon yapısına paralel oluşturulmuştur. Bankamızda göreve yeni başlayan çalışanlarımız, pozisyonlarına uygun olarak Oryantasyon, Temel Eğitim, Yönetici Adayı, Müfettiş Yardımcısı eğitimlerine katılırlar. Daha sonra kariyer basamakları doğrultusunda teknik bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitim programlarına katılımları sağlanarak gelişimleri desteklenir.

Uluslararası eğitim ve konferanslar, yabancı dil ve bilgisayar kursları, Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği eğitimleri gibi eğitimlerle de çalışanlarımıza gelişim imkânı yaratılmaktadır. FÜSEM ile yapılan işbirliğimiz çerçevesinde personelimize yüksek lisans yapma imkanı verilmektedir.

Bank Asya yalnızca bir kurum değil, aynı zamanda öğrenen bir organizasyon olarak, çalışanlarını sürekli geliştiren bir okuldur. Bankacılık sektöründeki liderliğini sürdürmenin sürekli gelişme ve öğrenme ile mümkün olduğunun bilincindedir.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar