Kentsel Dönüşüm Finansman Desteği

Kentsel Dönüşüm Nedir?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası kapsamında riskli yapıların güçlendirilmesi veya yıkılması ve daha dayanıklı yapının inşa edilmesi suretiyle dönüştürülmesidir.

Kimler Faydalanabilecektir?

Yenilenecek olan binalar için maliklerden biri tarafından risk raporu (deprem risk raporu) alınması durumunda, binanın yeniden inşaası halinde söz konusu bina sahipleri 6306 sayılı Kanun kapsamındaki kar oranı ve harç avantajlarından faydalanabilecektir.

Maliklerin 6306 sayılı Kanun Kapsamından faydalanabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • Riskli yapılar için Malikler tarafından, binanın riskli yapı olduğuna dair Bakanlıkça yetkilendirilen firmalardan risk raporu alınmalıdır. Bakanlıkça belirlenen riskli alanlarda yer alan binalar için ise binanın riskli alanda yer aldığına dair resmi bir belge alınmalıdır.
 • Risk raporu kat maliklerinin oy çokluğuna/birliğine gerek kalmaksızın her hangi bir kat maliki tarafından talep edilebilmektedir.
 • Kat maliklerinin asgari 2/3'ünün (arsa payı bazında) malikler kurulu kararı alarak, müteahhit ile aralarında sözleşme imzalamaları gerekmektedir.
 • Bankamızın anlaşmasını sağlamış olduğu müteahhit firmaların inşaasını yapmış olduğu, konutlar için finansman desteği sağlanacaktır.
 • Bu kapsamda maliklerin kullanacağı finansmanlarının bir bölümü devlet tarafından karşılanacak olup, bu kapsamda yapılacak her türlü işlem harçlardan ve vergiden (ruhsat harcı, tapu harcı, noter harcı, belediye harçları, BSMV vs.) muaf olacaktır.

Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat

Riskli Yapı Hak Sahiplerinin Avantajları

 • Devlet teşviki nedeniyle konut finansmanında yıllık %4 (işyeri finansmanında yıllık %3) daha düşük kar oranı
 • Konut ve işyeri finansmanında uzun vadeli geri ödeme imkânı,
 • KKDF ve BSMV muafiyeti,
 • Yenilenen konutta oluşacak değer artışı,
 • Eski hali ile tapusu bulunmayan dairelerde inşaat sonrası tapu sahibi olunması ve konutların finansmanı satışa uygun hale gelmesi,
 • Tapuda "riskli yapı" şerhi bulunan konutların mevcut durumlarıyla satış kabiliyetinin bulunmaması,
 • Riskli yapı sahipleri veya bu yapılarda asgari 1 yıl oturan kiracıların, mevcut yapılarını yenilemek için finansman kullanmak yerine, başka bir konutu/işyerini satın almak için de devlet teşvikli kar oranı oranlarından finansman kullanabilecek olması,
 • Banka tarafından finansman değerliliği olumlu bulunan müteahhit firmalar ile çalışılması,
 • Bankanın Müteahhit firmadan proje tamamlama garantisi alacak olması,
 • Riskli yapı sahiplerine kullandırılacak finansman bedellerinin, müteahhit firmaya banka tarafından inşaatın ilerleme seviyesine göre ödenecek olması

Riskli Yapıları Yenileyecek Müteahhitlerin Avantajları

 • Yasa kapsamında , yenilecek konut sayısının ,iş potansiyelini artması,
 • Satış yapma zorunluluğu duymaksızın, taahhüt işi yaparak gelir elde edilmesi,
 • İnşaat için gerekli finansmanın, maliklere tahsis edilen finansman ile sağlanması nedeniyle inşaat için ilave öz kaynak ihtiyacı gerekmeyecek olması,
 • Devletin kar oranı teşviki nedeniyle, inşaat yapımı için maliklere indirimli kar oranları uygulanması,
 • Proje kapsamında Banka tarafından müteahhit firmalara garantörlük limiti tahsis edilmesinin ve maliklere güven sağlaması

Bankamızın Uygulama Kılavuzu

 • Kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaat taahhüt işiyle meşgul firmalara, bankamızın anlaşmalı konut projeleri uygulamasındaki gibi, garantörlük limiti tahsis edilecektir.
 • Garantörlük limitinin tahsis edilmesinden sonra müteahhit firma ile bankamız arasında protokol imzalanır.
 • Müteahhit firma taahhüt ettiği dönemde inşaatı bitirmek ve hak sahiplerine konutu teslim etmekle yükümlüdür. İnşaat işlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması için müteahhit firmalardan iş bitirme garantisi ve taahhütleri de alınacaktır.
 • Kanun kapsamında, bir hak sahibine, kullandırılacak finansmanda en fazla 100.000 TL'ye kadar konut yenileme finansmanında yıllık %4, işyeri finansmanında yıllık %3 kar oranı desteği sağlanacaktır.
 • Bir hak sahibi, toplamda 500.000 TL'ye kadar kentsel dönüşüm kapsamında kredi hakkından faydalanabilir. Bir adet konut /iş yeri için bu 100.000 TL, güçlendirme kredilerinde ise 50.000 TL olarak sınırlandırılmıştır.
 • Kâr oranı desteği, ödenen taksitleri kapsamakta olup, hak sahipleri tarafından ödenmeyen taksitler için bankalarca Bakanlık'tan kâr oranı tahsilatı talebinde bulunulamayacaktır. Kredinin ödenmemesi durumunda oluşacak gecikme tutarına bakanlık destek vermemektedir. İlgili tutarlar hak sahibinden tahsil edilmektedir.

* Yukarıdaki koşullar 31.12.2013 tarihine kadar geçerlidir.

Şubesiz Kanallarımız