Kiracının Sorumlulukları

  • Finansal Kiralama konusu malı itina ile kullanmak zorundadır. Bu nedenle tüm bakım ve onarım masrafları kiracıya aittir.
  • Sözleşme konusu mal; gayrimenkul/araç ise; her yıl ödenmesi gereken vergilerden de kiracı sorumludur.
  • Sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür.

Finansal Kiralama Kanununun 17. Maddesi gereği; leasing şirketi malın sigortasını yaptırmakla, kiracı sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür. Sözleşme süresi sonuna kadar da poliçe yenilemelerinde de aynı yöntem izlenmelidir.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar