Anlaşmalar

 • Kredi Garanti Fonu

  Asya Katılım Bankası ve Kredi Garanti Fonu İşbirliği...
  Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş. (KGF) ile imzalanan protokol ile yeterli teminat oluşturamayan işletmelerin KGF kefaleti/garantisi ile Bankamızdan kredi kullanımına olanak sağlanmıştır.

  Detaylı Bilgi
 • IPARD Projeleri

  Bankamız ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu arasında, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) çerçevesini düzenleyen protokol imzalanmıştır.

  Detaylı Bilgi
 • Oda/Kurum Anlaşmaları

  Bankamız tarafından Anlaşmalı Oda/Kurum üyelerine uygun kar, komisyon oranları ve firmaların nakit akış yapısına uygun vadelerle nakdi ve gayri nakdi finansman destekleri sağlanmaktadır.

  Detaylı Bilgi
Şubesiz Kanallarımız
Son gezilen sayfalar
Bağlantılar