Avantajlar

Bank Asya aracılığıyla yurt içinden veya yurt dışından makine, ekipman ve her türlü yatırım malını leasing yöntemi ile kiralayabilirsiniz.

İşletmenizin ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat, bilgisayar, tıbbi cihaz, taşıt, gemi, bina gibi amortismana tabii sabit kıymetleri satın almak yerine, çok avantajlı ve karlı bir şekilde kiralama yolu ile elde edebilir ve kira süresi sonunda söz konusu kıymetin mülkiyetine sahip olabilirsiniz.

Az Formalite

Leasing işlemlerinde malın mülkiyeti Banka Asya'ya ait olacağından kredi süreci, banka kredilerine oranla daha kolay ve daha hızlı sonuçlandırılmaktadır. Bu sayede işletmeniz enflasyon kur artışı, kar ve faiz oranı değişimleri gibi olumsuz faktörlerden korunmuş olmaktadır.

Orta ve Uzun Vardeli Finansman

Yatırımların finansmanında orta ve uzun vadeli fon sağlamanın önemi açıktır. Bu doğrultuda leasing Türkiye'de yatırımların orta ve uzun vadeli finansmanı için en uygun fon kaynağı durumuna gelmiştir. Sözleşme süresi dahilinde uzayan vadelerle leasing işlemi yapılabilir.

Özkaynak Alternatifi

Özkaynaklarınızı kullanmadan yatırımlarınızı finanse etmenizi sağlar. Özkaynaklarınız, işletme sermayesi olarak kullanılabilir.

Yatırımın %100 Finansmanı

Yatırımın tümü leasing yöntemi ile finanse edilebilir. Mal bedelinin yanı sıra; akreditif masrafları, navlun, nakliyat sigortası, gümrük vergi ve masrafları vb. maliyetler de finanse edilerek, kiralara yayılabilir.

Pazarlık Gücünün Artması

Satın alma işlemi Bank Asya Tarafından peşin olarak yapacağından, alımını yapacağı malın bedeli konusunda kiracının satıcı firma ile pazarlık etme gücü artacaktır.

Operasyonel Kolaylık

Leasing işlemine ilişkin tüm satın alma ve ithalat işlemleri Bank Asya'nın deneyimli kadrosu tarafından gerçekleştirilir. Böylece satın alma ile ilgili operasyonel yükleriniz hafifleyecek, ithalat masraflarınız uzman ekibimiz sayesinde minimuma inecek, ithalat departmanınız yoğunluktan kurtulacaktır.

Vergi Resim Harç Muafiyeti

Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler için alınan teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Esnek Kira Ödeme Planı

Şirketinizin nakit akışına uygun esnek kira ödeme planları ile yatırımlarınızı zorlanmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Kira Süresi Boyunca Değişmeyen Sabit Kira Ödemeleri

Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiraların sabit kalmasının avantajını kullanarak ileriye dönük planlamalarınızı yapabilirsiniz.

Kar Paylarının Gider Olarak Yazılması/Amortisman Ayırabilme

Leasing işlemlerinde ödenen kira tutarlarının kar payları, ödendikleri tarihte "kira gideri" olarak muhasebeleştirilebilir. Ayrıca leasinge konu menkul ya da gayri menkulün aktifleşme değeri üzerinden kullanım hakkı olarak amortisman ayrılmaktadır. 

Uygulama
Konu Kiracı Kiralayan ( BANK ASYA)
Sabit Kıymet Aktifleştirmesi Kullanma Hakkı Olarak Aktife Kaydeder Aktifte İz Bedeli İle İzlenir
Amortisman Ayırır Ayıramaz
Yeniden Değerleme Yapar Yapamaz
Gider Kaydı Amortisman ve Faiz Gideri Yapamaz
Gelir Kaydı Yapamaz Kira Faturasında Gösterilen Kar payı Tutarı
Malın Mülkiyetine Sahip Olma

Leasing yöntemi ile kiraladığınız mala, sözleşme süresi sonunda sembolik bir bedel ile sahip olursunuz. Sözleşme süresi, taksit süresi ile sınırlı olup borcunuz bittiğinde makine/teçhizatınızı devir alabilirsiniz.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar