Doğrudan Borçlandırma / Tahsilat Sistemi

a. Doğrudan Borçlandırma Sistemi

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), firmadan mal alan bayilerin, firmaya ödeyecekleri mal bedellerinin, firmanın Bankaya ileteceği borç bilgilerine dayanılarak Banka tarafından bayiye önceden tahsis edilmiş kredi kapsamında firma hesaplarına otomatik olarak ödenmesidir.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile;

  • Sistem, ödeme garantisi içerdiği için şirketinizin nakit akışını mevcut veriler çerçevesinde önceden planlayabilirsiniz.
  • Şirketiniz ile bayiler arasındaki teminat mektubu veya çek-senet takibinin getirdiği operasyonel iş yükü ortadan kalkacağı için zaman ve kaynak tasarrufu sağlarsınız.
  • Banka ile şirketiniz arasında düzenli olarak bilgi paylaşımı olduğu için tahsilatlarla ilgili risk takip zorunluluğunuz da ortadan kalkar.

b. Doğrudan Tahsilat Sistemi

  • Doğrudan Tahsilat Sistemi, şirketiniz ile bayileri arasında bayilerin ödemekle yükümlü oldukları fatura bedellerinin vadesinde bayi hesabından alınarak şirketinizin hesabına aktarılmasını sağlayan bir sistemdir.
  • DTS'de bayilerin hesabının müsait olmaması durumunda herhangi bir kredilendirme yapılmaz.
  • DTS sayesinde, şirketiniz ile bayiler arasındaki teminat mektubu veya çek-senet takibinin getirdiği operasyonel iş yükü ortadan kalkacağı için, zaman ve kaynak tasarrufu sağlarsınız.
Son gezilen sayfalar
Bağlantılar