Döviz Finansman Desteği

Döviz Finansman Desteği, ihracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan müşterilerimiz için kullanılması uygun olan bir finansman türüdür.

Döviz Finansman Desteğinin özelliği, en az kullanılan finansman desteği tutarı, faiz/kâr payı ve masrafları kadar yurda döviz getirme ve bozdurma taahhüdü içermesidir.

İhracat taahhüdünün yerine getirilmesi şartı ile döviz finansman desteği vergi, resim ve harçtan muaftır.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar