Katılma Hesapları

Bankamızda tasarruflarınızın değerlendirilmesi ve sonucunda getiri elde edilmesi amacıyla Türk Lirası veya döviz cinsinden Kar ve Zarara Katılma Hesabı, Özgür Hesap ve Ara Ödemeli Katılma Hesabı açabilirsiniz.

a. Kar ve Zarara Katılma Hesabı

Tasarruf sahiplerinin yatırım amaçlı açtırabileceği ve vade sonunda kar payı getirisi elde edilen hesap türüdür.

Hesap sahiplerine dağıtılan kar payı, "Kar ve Zarara Katılma Hesabı" adı altında toplanan fonların değerlendirilmesi sonucunda Banka olarak elde ettiğimiz karın, vadesi dolan hesaplara, bakiyeleriyle orantılı olarak paylaştırılmasıyla ortaya çıkar.

Kar Dağıtım Tablosu

Katılma Hesabı Vadesi TL Kar-Zarara Katılma Oranı Hesap Sahibi - Banka USD/EUR Kar-Zarara Katılma Oranı Hesap Sahibi - Banka GBP/CHF/SAR/JPY Kar-Zarara Katılma Oranı Hesap Sahibi - Banka
1 Ay (31 gün) vadeli hesaplar %70 - %30 %60 - %40 %20 - %80
3 Ay (32 - 91 gün arası) vadeli hesaplar %70 - %30 %60 - %40 %20 - %80
6 Ay (92 - 180 gün arası) vadeli hesaplar %70 - %30 %60 - %40 %20 - %80
1 Yıla kadar (181 - 364 gün arası) vadeli hesaplar %70 - %30 %60 - %40 %20 - %80
1 Yıl (365 gün) vadeli hesaplar %70 - %30 %60 - %40 %20 - %80

Katılma hesabınızı; 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl vadeli olarak TL, Amerikan Doları (USD), Avrupa Para Birimi (EUR), İsviçre Frangı(CHF), Japon Yeni (JPY), İngiliz Sterlini (GBP) ya da Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden açtırabilirsiniz.* (Esnek vadeli hesapların kâr dağıtım oranları vadeye göre değişiklik göstermektedir.)

Vadelerine göre Katılma Hesabı açılışı alt limitlerimiz

Vade Alt Limit ** Para Birimi
1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık hesaplar 50 TL
1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık hesaplar 50 USD/EURO (Amerikan Doları/Avrupa Para Birimi)
1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık hesaplar 1.000 GBP (İngiliz Sterlini)
1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık hesaplar 2.000 CHF (İsviçre Frangı)
1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık hesaplar 5.000 SAR (Suudi Arabistan Riyali)
1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık hesaplar 200.000 JPY (Japon Yeni)
*GBP, CHF, SAR ve JPY döviz cinslerinde açılan katılma hesapları için efektif(fiziksel) para taleplerinizde şube kasasının müsait hale getirilebilmesi için minimum 5 iş günü öncesinden haber vermeniz gerekmektedir. Paranın fiziksel olarak tedarik edilemediği durumlarda dilediğiniz herhangi bir bankaya havale olarak, ya da efektif ödemenin mümkün olduğu bir para birimine çevrilerek ödeme yapılacaktır.
**Katılma hesaplarında bakiyenizin alt limitin altına düşmesi halinde, hesabınız otomatik olarak kapatılır ve kalan bakiyeniz cari hesabınıza aktarılır.
b. Özgür Hesap

Özgür Hesap, vade tarihini kendinizin belirlediği ve vade sonunda kar payı getirisi elde edeceğiniz bir Katılma Hesabı türüdür.

Hesap sahiplerine dağıtılan kar payı, "Kar ve Zarara Katılma Hesabı" adı altında toplanan fonların değerlendirilmesi sonucunda Banka olarak elde ettiğimiz karın, vadesi dolan hesaplara, bakiyeleriyle orantılı olarak paylaştırılmasıyla ortaya çıkar.

Kar Dağıtım Tablosu

Katılma Hesabı Vadesi TL Kar-Zarara Katılma Oranı Hesap Sahibi - Banka USD/EUR Kar-Zarara Katılma Oranı Hesap Sahibi - Banka GBP/CHF/SAR/JPY Kar-Zarara Katılma Oranı Hesap Sahibi - Banka
1 Ay (31 gün) vadeli hesaplar %70 - %30 %60 - %40 %20 - %80
3 Ay (32 - 91 gün arası) vadeli hesaplar %70 - %30 %60 - %40 %20 - %80
6 Ay (92 -180 gün arası) vadeli hesaplar %70 - %30 %60 - %40 %20 - %80
1 Yıl kadar (181- 364 gün arası) vadeli hesaplar %70 - %30 %60 - %40 %20 - %80
1 Yıl (365 gün) vadeli hesaplar %70 - %30 %60 - %40 %20 - %80

Özgür Hesabınızı; TL, Amerikan Doları (USD), Avrupa Para Birimi (EUR), İsviçre Frangı(CHF), Japon Yeni (JPY), İngiliz Sterlini (GBP) ya da Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden açtırabilirsiniz.** (Esnek vadeli hesapların kâr dağıtım oranları vadeye göre değişiklik göstermektedir.)

Özgür Hesap açılışı alt limitlerimiz;

Vade Alt Limit* Para Birimi
31 Gün ile 365 Gün Arası 50 TL
31 Gün ile 365 Gün Arası 50 USD/EURO (Amerikan Doları/Avrupa Para Birimi)
31 Gün ile 365 Gün Arası 1.000 GBP (İngiliz Sterlini)
31 Gün ile 365 Gün Arası 2.000 CHF (İsviçre Frangı)
31 Gün ile 365 Gün Arası 5.000 SAR (Suudi Arabistan Riyali)
31 Gün ile 365 Gün Arası 200.000 JPY (Japon Yeni)
* Katılma hesaplarında bakiyenizin alt limitin altına düşmesi halinde, hesabınız otomatik olarak kapatılır ve kalan bakiyeniz cari hesabınıza aktarılır.
**GBP, CHF, SAR ve JPY döviz cinslerinde açılan katılma hesapları için efektif(fiziksel) para taleplerinizde şube kasasının müsait hale getirilebilmesi için minimum 5 iş günü öncesinden haber vermeniz gerekmektedir. Paranın fiziksel olarak tedarik edilemediği durumlarda dilediğiniz herhangi bir bankaya havale olarak, ya da efektif ödemenin mümkün olduğu bir para birimine çevrilerek ödeme yapılacaktır.

Özgür Hesap Özellikleri

 • Minimum vade 31 gün, maksimum vade 365 gün olabilir, 31 ile 365 gün arasında istenilen vadede (gün sayısında) hesap açılışı yapılabilir. Örneğin; 42 günlük bir katılma hesabı açabilirsiniz.
 • Özgür Hesaplarının işleyişi; "Katılma hesaplarından vadeden önce para çekilmesi bankanın kabulüne bağlıdır. Bu durumda hesabın gelecek vade tarihi değişmez, vade sonunda sadece hesapta kalan tutar için kar payı alırsınız."
 • Vade sonunun hafta sonu veya resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda hesabın vade tarihi bir sonraki iş gününe uzayacak, dolayısıyla gün sayısı artarak değişmiş olacaktır. Örneğin; 06 Ocak 2011'de 45 günlük bir katılma hesabı açıldığında 45.gün 19 Şubat Cumartesi gününe geldiğinden hesabın vadesi 21 Şubat Pazartesi gününe uzayacak, bu durumda 47 günlük kar payı tahakkuk ettirilecektir.
 • Vade tarihinde müşteriden yeni bir talep gelmemesi halinde, hesap otomatik olarak açılıştaki gün sayısı ile temdit olacaktır.
c. Ara Ödemeli Katılma Hesabı

Ara Ödemeli Katılma Hesabı, 1 yıl vadeli ve ara vadelerde (1 ay, 3 ay, 6 ay) kar payı ödemesi yapılabilen bir katılma hesabı türüdür.

Kar payları tercihinize göre anaparaya ilave edilir veya hesap açılışında belirlemiş olduğunuz cari hesabınıza aktarılır. Böylece, birikimlerinizi uzun dönemde değerlendirmenin yüksek getirisine sahip olurken, tercih ettiğiniz dönemlere göre alacağınız kar payı ödemeleri ile nakit ihtiyaçlarınızı düzenli olarak karşılayabilirsiniz.

Tercih edilen ara ödeme periyoduna göre kar ve zarara katılma oranı değişmektir.

Kar Dağıtım Tablosu

Ara Ödeme Periyodu TL Kar-Zarara Katılma Oranı Hesap Sahibi - Banka YP Kar-Zarara Katılma Oranı Hesap Sahibi - Banka
1 Ay %75 - %25 %65 - %35
3 Ay %75 - %25 %65 - %35
6 Ay %75 - %25 %65 - %35

Ara Ödemeli Katılma Hesabınızı; 1 yıl vadeli olarak, TL, USD ve EURO cinsinden açtırabilirsiniz.

Ara Ödemeli Katılma Hesabı açılış alt limitlerimiz;

Alt Limit Para Limiti
10.000 TL
10.000 USD
10.000 EURO

Ara Ödemeli Katılma Hesap Özellikleri

 • Ara Ödemeli Katılma Hesabını, 1 yıl vadeli olarak TL, USD ve EURO döviz cinsinden açabilirsiniz.
 • Ara Ödemeli Katılma Hesabı açılış limitleri minimum 5.000 TL, 5.000 EURO ve 5.000 USD' dir.
 • Ara Ödemeli Katılma Hesaplarında, tercihe göre 1 ay, 3 ay ve 6 aylık periyotlarda kar payı ödemesi yapılabilir.
 • Ara Ödemeli Katılma Hesaplarının işleyişi; "Katılma hesaplarından vadeden önce para çekilmesi bankanın kabulüne bağlıdır. Bu durumda hesabın gelecek vade tarihi değişmez, vade sonunda sadece hesapta kalan tutar için kar payı alırsınız."
 • Katılma hesaplarından vadeden önce para çekilmesi bankanın kabulüne bağlıdır.Para çekilişlerinde asgari tutarın altına düşülmesi durumunda hesap otomatik olarak kapatılır ve cari hesaba dönüşür.
 • Hesaba para ilavesi sadece vade tarihlerinde( 1 yıl sonunda ) yapılabilecektir.
 • Ara Ödemeli Katılma Hesaplarından, otomatik ödeme ve süper virman talimatı verilememektedir.
d. Katılma Hesaplarının Banka Mevduat Hesaplarından Farkları
 • Katılma hesapları karşılığında, hesap sahiplerine önceden belirlenmiş sabit bir getiri garantisi verilmemekte, hesabın getirisi ancak vade sonunda belli olmaktadır. Bir başka deyişle, hesap açıldığında vade sonunda ne kadar kar payı getirisi olacağı bilinmemektedir. Her gün kar payları olarak ilan edilen değerler, vadesi bir önceki gün dolan hesaplara dağıtılmış kar paylarını ifade eder.
 • "Katılma hesaplarından vadeden önce para çekilmesi bankanın kabulüne bağlıdır. Bu durumda hesabın gelecek vade tarihi değişmez, vade sonunda sadece hesapta kalan tutar için kar payı alırsınız."
 • Bankamız Kredi Kartı ödemeleri, Okul Taksit ödemeleri, Bireysel Kredi, Otomatik Fatura ödemeleri gibi her türlü ödemeleriniz verilecek bir talimat ile son ödeme tarihlerinde Katılma Hesaplarından da yapılabilir.

Katılma Hesaplarınızın vade bitiminde aksine bir talimat verilmedikçe hesabınızın vadesi aynı vade ile otomatik olarak yenilenir.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar