KDV Uygulaması

27 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların Finansal Kiralama Kanunu kapsamında teslim ve kiralanması işlemlerinde uygulanan KDV oranı % 1'e indirilmiştir. İlgili kanuna ek olarak 01 Aralık 2013 tarih ve 28838 Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranı %1’e inen ürünlerin kapsamı genişletilmiştir.

KDV Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın Finansal Kiralama Kanunu'na göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması işlemlerinde KDV % 1 oranında hesaplanacaktır.

Kararda listesi verilen ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, Finansal Kiralama Kanunu'na göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile işlemleri KDV'den istisna edildiği için KDV mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve tesliminde KDV % 1 oranında hesaplanacaktır.

Bunların haricinde olan makine ve ekipmanlar için cari oranda KDV uygulanacaktır.

Güncel KDV tablosuna ulaşmak için tıklayın.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar