Kiracının Sorumlulukları

  • Finansal Kiralama konusu malı itina ile kullanmak zorundadır. Bu nedenle tüm bakım ve onarım masrafları kiracıya aittir.
  • Malın sözleşme süresi içinde hasar ve ziyai sorumluluğu kiracıya aittir. Bu sorumluluk ödenen sigorta miktarının karşılanmayan kısmı ile sınırlıdır ve aşan kısım kiracı tarafından karşılanmak zorundadır.
  • Sözleşme konusu mal; gayrimenkul/araç ise; her yıl ödenmesi gereken vergilerden ve cezalardan kiracı sorumludur.
  • Leasing'e konu malı Sigorta yaptırmak ve  primlerini ödemekle yükümlüdür.

6361 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 24. Maddesi gereği; leasing'e konu malın sigorta yaptırılması zorunludur. Sözleşme süresi sonuna kadar sigorta yaptırılması ve poliçe yenilemelerinden kiracı sorumludur.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar