Kredi Garanti Fonu

Asya Katılım Bankası ve Kredi Garanti Fonu İşbirliği...

Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş. (KGF) ile imzalanan protokol ile yeterli teminat oluşturamayan işletmelerin KGF kefaleti/garantisi ile Bankamızdan kredi kullanımına olanak sağlanmıştır.

KGF Nedir?

Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş. 1991 yılında kurulmuş olup, işletmelerin bankalardan kullandığı kredilere verdiği garanti/kefaletlerle teminat sağlamaktadır.

Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?

 • Yeni İş Kurma
 • Mevcut Tesisin Genişletilmesi
 • Ham madde Temini
 • Yeni Teknoloji Kullanımı
 • Yeni İş Yerine Taşınma
 • Nakit Sıkıntısını Giderme
 • İhracatın Finansmanı
 • İthalatın Finansmanı
 • Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
 • Finansal Kiralama
 • Gemi İnşa
 • KOBİ'lerin kullandığı diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

Kimler Faydalanabilir?

 • KOBİ statüsüne giren gerçek ve tüzel kişi işletmeler
 • Esnaf ve Sanatkarlar
 • Serbest Meslek Mensupları
 • Tarımsal İşletme ve Çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeler (ÇKS belgeli)
 • Gemi inşa veya işletmeciliği faaliyetinde bulunan işletme veya TC vatandaşı gerçek kişiler
 • Vakıflar (kamuya ait olanlar hariç)
 • Dernekler, Birlikler ve Kooperatifler (inşaat, arsa ve yapı kooperatifleri hariç)
 • Ticaret Odaları ve Borsalar (tüzüğünde kredi kullanma yasağı bulunmayanlar)
 • Yıllık bütçesi 18 Milyon TL'den veya nüfusu 5.000'den az olan yerlerde belde belediyelerinin iştirak ettiği ticari amaçlı iktisadi işletmeler

Başvuru Süreci

Asya Katılım Bankası A.Ş. ve KGF İşbirliği ile ilgili bilgi almak için size en yakın şubemize uğrayarak Portföy Yönetmenlerimiz ile görüşebilirsiniz.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar