Prefinansman Kredileri

Bank Asya, Prefinansman kredi kullanımlarına garanti vererek ya da vermeksizin aracılık etmektedir.

Prefinansman Kredileri

  • İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımlarının finansmanında kullanılmak üzere,
  • Firmaların bizzat yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları,
  • Döviz ya da efektif olarak sağlanabilen ancak döviz alışı yapılmak suretiyle TL olarak,
  • Türkiye'deki bankalar veya katılım bankaları aracılığıyla kullanılabilen,
  • Azami 18 ay vadeli kredilerdir.
Son gezilen sayfalar
Bağlantılar