Ülke Finansman Destekleri (ECA Finansman Destekleri)

Yurtdışı ihracat kredi kurumlarından (ECA-Export Credit Agency) sağlanan ve ithalatçı ülke riskinin sigortalandığı bu Finansman Desteklerde, ithalatçılarımıza vadeli alım olanakları sağlanmaktadır. Ülke Finansman Destekleri yatırım malı ithalatı yaparken orta ve uzun vadeli kaynağa ihtiyaç duyan müşterilerimiz için uygundur. Bank Asya tarafından düzenlenen yurt dışı teminat mektubu karşılığı kullanabileceğiniz bu Finansman Desteklerinin vadeleri 2 ila 7 yıl arasında değişmektedir. Bu tür Finansman Desteklerinde İhracatçı firma parasını aracı banka'dan peşin almakta, Finansman Desteği kullanan proje sahibi ise ödemeyi vadeli olarak gerçekleştirmektedir.

Bank Asya dünya genelinde ihracat Finansman Desteği ve ihracat Finansman Desteği garanti kuruluşları ile çalışmakta olup en çok kullandırılan ülke Finansman Destekleri şöyle sıralanabilir:

 • GSM (102 ve 103) FİNANSMAN DESTEĞİ (ABD - Tarım Ürünleri)
 • HERMES FİNANSMAN DESTEĞİ (Almanya)
 • US EXİM FİNANSMAN DESTEĞİ (ABD)
 • OND (Belçika)
 • SERV (İsviçre)
 • OEKB
 • SACE (İtalya)
 • KEXIM (Kore Exim)
 • CESCE (İspanya)
 • SLOVAK EXIM

GSM Finansman Desteği

Türkiye'deki ithalatçıların ABD'den yapacakları ithalatı arttırmak amacıyla (genellikle tarım ürünleri için), ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı "Commodity Credit Corporation" tarafından yürütülmekte olan bir Finansman Desteği türü uygulamasıdır. GSM 102 programında vade azami 3 yıl iken, GSM 103 programında vade 3 yıl ile 10 yıl arasında değişmektedir. Finansman Desteği faizi genelde 6 aylık devreler halinde Libor+spread bazında ödenmektedir.

GSM 102 Kapsamında Geçerli Olan Ticari Ürünler

Ahşap odun ürünleri, buğday, buğday unu, irmik, pirinç, çeltik, yem tohumları, hayvan yemi ürünleri, proteinli besinler, damızlık çiftlik hayvanları, damızlık kümes hayvanları, balık, bitkisel yağlar, tohumlar, don yağı, yağ, hayvansal yağ, mandıra ürünleri, etler, besi sığırları, pamuk, pamuk ipliği, pamuk ürünleri, ekin tohumları, etil alkol.

GSM 103 Kapsamında Geçerli Olan Ticari Ürünler

Damızlık çiftlik hayvanları (sığır, koyun, keçi, at, sperm ve embriyo dahil olmak üzere), besi sığırlar, damızlık kümes hayvanları.

Hermes Finansman Desteği

Hermes Finansman Destekleri, Alman sermaye mallarının ihracatını finanse etmek amacıyla Hermes-Kreditversicherungs AG tarafından düzenlenmektedir. Hermes satıcı Finansman Desteği (buyer's credit) azami 5 yıl vadeli olabilmekte ve ithalatçı ve ihracatçı arasında yapılan satış sözleşmesinin % 85'ini finanse etmektedir. Sözleşme tutarının geri kalan %15'lik kısmı ise ithalatçı tarafından peşin olarak ödenmektedir. Finansman Desteğinin geri ödemesi sabit taksitler halinde altı aylık devrelerle yapılmaktadır. İthalatçı müşterimizin Hermes Finansman Desteğinden faydalanabilmesi için; kendi adına Hermes Finansman Desteğine aracılık eden muhabirimize ödeme garantisi vermesi gerekmektedir.

Ayrıca, Hermes Finansman Desteğiyle ilgili ihracatçının ve Hermes Kreditversicherungs AG kuruluşunun, Hermes Finansman Desteğiyle ilgili onayı gerekmektedir.

US Exim Finansman Desteği

Amerika'daki ihracatı arttırmak amacıyla yurtdışı muhabir bankalarımızın, bankamız teminatı karşılığında kullandırdığı bu Finansman Desteği türünde, Türk Eximbank muadili bir sigorta kuruluşu olan US Exim tarafından ABD'den ithal edilen yatırım mallarının finansmanını sigorta edilmektedir.

US Exim Finansman Desteklerinde kontrat tutarının;

 • %15'i ithalatçı tarafından sevk tarihinden önce ödenmekte,
 • Kalan %85 'i kredilendirilmektedir.
Son gezilen sayfalar
Bağlantılar