Yurt Dışı Teminat Mektupları

Gayrinakdi kredi türü olan teminat mektupları, bankaların yurt içinde ve yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler lehine, bir malın teslim edilmesi, bir işin ya da projenin tamamlanması veya bir borcun ödenmesi ve benzer konularda muhatap kuruluşa hitaben verdikleri ve söz konusu yüklemin yerine getirilmemesi durumunda mektup tutarının şartlı veya şartsız ödenmesi taahhüdünü içeren garanti sözleşmeleridir.

Teminat Mektubunun Tarafları

Garantör Teminat mektubunu düzenleyen
Lehdar Eylemi garanti edilen
Muhatap Garanti edilen

Yurt Dışına Teminat Mektubu Verme

Bank Asya, yaygın muhabir ağı sayesinde yurt dışındaki muhataplara hitaben, taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda söz konusu bedelin tarafınca ödeneceğini garanti eden harici garanti / kontrgaranti mektupları düzenler.

Bank Asya'nın bu hizmeti sayesinde, yurtdışı bağlantılı işlerinizde ticari faaliyetlerinizi nakit ödeme yapmaksızın, mektup ile yerine getirebilirsiniz.

Yurt Dışından Teminat Mektubu Gelmesi

Yaygın muhabir ağı aracılığıyla Bank Asya'ya, yurt içindeki müşterilerine hitaben (muhatap) gelen harici garanti mektuplarını ihbar eder veya gelen kontrgarantiye istinaden muhataba hitaben kendi teminat mektubu düzenler. Kontrgaranti mektupları ile teminat mektubunu yurt dışından gönderen banka, müşterisinin taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda, söz konusu bedelin kendisi tarafından ödeneceğini garanti eder.

Bank Asya'nın bu hizmeti sayesinde, yurt dışındaki müşterinizden nakit ödeme talep etmeden müşterinizle olan ticari ilişkinizi devam ettirebilirsiniz.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar