Zorunlu Deprem Sigortası

Bank Asya şubelerinden yaptırabileceğiniz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 'nun Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ile;

  • Deprem
  • Deprem sonucu yangın
  • Deprem sonucu infilak
  • Deprem sonucu yer kayması

durumlarının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. Konuta dair temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelen hasarlar da teminat altındadır.

ZDS, konutlar ve üzerinde konut bulunan işyerleri için yapılmaktadır. ZDS poliçelerinin prim tutarı binanın bulunduğu deprem bölgesine (iline/ilçesine), metrekaresine ve yapı özelliğine göre farklılık göstermektedir.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar