Performans Değerleme Sistemi

Bank Asya'da çağdaş performans yönetim sistemi olan hedeflere yönelik yetkinlik bazı performans sistemi uygulanmaktadır.

Performans sistemimizde, Bankamızın hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, her iki tarafın da hedeflerine ulaşmasını koordine eden, devamlı bir süreç oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca kişilerin hem hedeflere ulaşma derecesi, hem de işin yapılmasında aranan davranışsal özelliklerin sergilenmesi değerlendirilir.

Yetkinliklerin değerlendirilmesi ile çalışanlarımıza sağlıklı ve objektif geri bildirim sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın gerçek anlamda performanslarını ölçerek kariyer basamaklarında sağlıklı yükselmelerini sağlamak diğer bir amacımızdır.

Çalışanlarımız, web tabanlı bir ortamda kendilerine özel ekranlarında yılda bir kez Aralık ayında Performans Değerlendirme Formlarına ulaşarak sağlıklı bir değerlendirme yapabilmektedirler. Değerlendirmeler, 4 ana başlık altında toplanan kriterlere göre puanlama yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu kriterler, kurumsal değer kriterleri, bölüm faaliyet kriterleri, yönetim kriterleri ve hedeflerle yönetim kriterleridir.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar