Sözleşme ve Süre

Finansal Kiralama Sözleşmeleri aksi belirtilmedikçe 4 yıllık süre için düzenlenir.

Teknolojik ömürleri, yararlanma süreleri kısa olan mallarda sözleşme süresi 2 yıldan kısa olmamak koşuluyla, 4 yıldan kısa düzenlenebilir. Sözleşme süresi 4 yıldan kısa olacak mallar Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

Sözleşme süresi 4 yıldan kısa olabilecek mal gruplarını görmek için tıklayınız.

Sözleşme Süresi İki Yıldan Az Olmamak Üzere Dört Yıldan Kısa Olabilecek Mal Grupları

 • Bilgisayar ve çevre birimleri
 • Turizm şirketlerinin, pazarlama şirketlerinin, sürücü eğitimi vermek amacıyla sürücü kurslarının, kargo şirketleri ile bünyesinde dağıtım ve pazarlama birimi bulunan şirketlerin bu faaliyetleri gerçekleştirmek için kiraladıkları otomobiller
 • 1600 cc ve altı otomobiller, panel van tipi motorlu taşıtlar, minibüsler, midibüsler ile kamyonetler, hafif ticari araçlar
 • Turizm şirketlerinin kiraladıkları veya hazır gıda ürünlerinin şehiriçi dağıtımında kullanılan motorsikletler
 • Hava araçları (Sınır ötesi finansal kiralama işlemleri dahil)
 • Otobüsler
 • Kamyonlar, çekiciler ve çekicilere takılmak suretiyle kullanılan römork, dorse ve treylerler
 • Yük gemileri
 • Teşhis ve tedavide kullanılan cihaz ve ekipmanlar, tıbbi laboratuvar cihaz ve ekipmanları(Sınır ötesi finansal kiralama işlemleri dahil)
 • Fotokopi makineleri ve faks cihazları, tarayıcılar(scanner), yazıcı ve plotterlar
 • Fotoğrafçılıkta kullanılan baskı ve banyo makineleri
 • Otomatik para çekme makineleri (ATM), POS cihazları

İş Makineleri

 • Yoldışı Nakliye Makineleri: Transmikser, iş makinesi veya ekipmanını taşıyan yol dışı araçlar. (sondaj makinesi, köprü altı bakım platformu, kendi yürür beton pompası)
 • Kaldırma Makineleri: Forklift, her tür vinç
 • Kazıma ve Yükleme Makineleri: Ekskavatör, yükleyici, kanal kazıcı, tünel açma makineleri, asfalt kazıma makineleri
 • Kazıma-Taşıma ve Serme Makineleri: Dozer, skreyper, greyder
 • Sıkıştırma Makineleri: Silindir, kompaktörler, keçi ayakları, tokmakları
 • Asfalt ve Beton Üretim ve Serme Makineleri: Asfalt plenti, finişer, çekilir tip beton pompası, beton santralı
 • İş makineleri ile birlikte kullanılan kırıcı ve deliciler

Tarım Makineleri

 • Kulaklı ve diskli pulluklar
 • Döner diskli ve döner kulaklı pulluklar
 • Kuyruk milinden hareketli toprak işleme makineleri ve motorlu çapalar
 • Diskli tırmıklar
 • Kültüvatörler
 • Tesviye küreği
 • Pnömatik ve kombine ekim makineleri
 • Ekim makineleri (Gübre atma düzeni olmayan)
 • Mekanik tek dane eken ekim makineleri
 • Dikim makineleri
 • Mineral gübre dağıtma makineleri
 • Organik gübre dağıtma makineleri
 • Sapdöğer harman makineleri
 • Çayır biçme makineleri
 • Ot tırmıkları
 • Balya makineleri
 • Toplamalı saman yapma makineleri
 • Silaj makineleri
 • Orak makineleri
 • Biçer bağlarlar
 • Pancar ve patates sökme makineleri
 • Kombine patates ve pancar hasat makineleri
 • Biçerdöğerler
 • Pamuk toplama makineleri
 • Sap parçalama makineleri
 • Ağaç silkeleme makineleri
 • Her türlü harman ve hasat makinesi
 • Her türlü traktör
 • Her türlü motopomp
 • Yakıt ve yağmurlama boruları römorku
 • Tarımda kullanılan her türlü pompa
 • Tarımda kullanılan her türlü jeneratör
Son gezilen sayfalar
Bağlantılar