Sürdürülebilir Eğitim

Bankamız insan kaynakları politikaları içerisinde stratejik bir öneme sahip olan eğitim faaliyetlerimiz; çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda hayat boyu öğrenme yoluyla çalışanlarımıza ve iştirak personeline Bankacılık, Liderlik, Kişisel ve Kurumsal gelişim konularında eğitim vererek kurum stratejilerine ve iş sonuçlarına katkı sağlamaktayız. Bankamızın hizmet kalitesinin rasyonel bir şekilde arttırılmasını ve personelimizin Bank Asya Kültürü kapsamında üretken bir yapıya kavuşturulmasını öngören eğitim faaliyetleri ile hedefimiz; personelimizin birbirleriyle ve müşteriler ile olan ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak ve personelimizin sorun çözme, sorumluluk alma, inisiyatif kullanma, yerinde, doğru ve ivedi karar verme, yetki kullanma gibi yeteneklerini ve kişisel becerilerini geliştirmek, kendilerine olan güvenlerini artırmaktır.

Bankamızda eğitim sayısı ve eğitim alan kişi adedi

Bankamızda 2013 yılında toplamda 820 gruba (yaklaşık 14 bin kişiye) eğitim verilmiştir. Grup sayısı olarak yıllık artış %4 olurken, katılımcı sayısı bazında yıllık artış yaklaşık %250 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam eğitim saati 17 bin saat olurken, bir önceki seneye göre verilen eğitim saati %16 artış göstermiştir.

Eğitim Faaliyet Bilgileri
Kriter 1 Ocak - 31 Aralık 2012 Toplam 1 Ocak - 31 Aralık 2013 Toplam
Grup Sayısı 792 820
Katılımcı Sayısı 4.085 14.126
Toplam Eğitim Saati 14.776 17.154
Toplam Eğitim Günü 2.111 2.451
Kişi Sayısı x Eğitim Sayısı 203.733 132.178
Kişi Başı Ort. Gün 5.8 3,7

Bankamızda e-eğitim sayısı ve eğitim alan kişi adedi

Bankamız, e-eğitime de önem vermektedir. Öyle ki 2012 yılında 4524 farklı kullanıcıya 121 eğitim atanırken, 2013 yılında 4171 farklı kullanıcıya 101 eğitim atanmıştır.

Bankamızda yolsuzluk, suç gelirlerinin aklanması, kara para aklanması, MASAK ile ilgili eğitimler, hırsızlık, rüşvet gibi olumsuz konular ile ilgili verilen eğitimlerin sayısı ve eğitim alan kişi adedi

Bankamızda yolsuzluk, suç gelirlerinin aklanması, kara para aklanması, MASAK ile ilgili eğitimler, hırsızlık, rüşvet vs. gibi konular ile ilgili verdiği eğitimlere katılımcı sayısı 2013'te 286 kişi olarak gerçekleşirken, bu konularla ilgili verilen e-eğitimleri tamamlayan kişi sayısı 420 kişi olarak gerçekleşmiştir.

Yıl Sınıf İçi E-Öğrenme
Eğitim Grup Sayısı Eğitime Katılan Kişi Sayısı Eğitimi Tamamlayan Kişi Sayısı
2012 29 528 751
2013 17 286 420

Bankamızın banka dışında eğitime verdiği önem

Bankamız, çalışanlarının profesyonel ve kişisel gelişimi için kurum içi eğitimlere ek olarak çeşitli anlaşmalarla çalışanlarını desteklemektedir. Bu kapsamda 9 farklı üniversite ile yüksek lisans/doktora programları için ve 15 farklı dil kursuyla yabancı dil eğitimi için belirli oranlarda indirim anlaşması yapılmıştır.

Şubesiz Kanallarımız