Taraflar

Kiralayan (BANK ASYA)

Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği'ne göre, ülkemizde leasing işlemlerini katılım bankaları, finansal kiralama (leasing) şirketleri ile yatırım ve kalkınma bankaları gerçekleştirebilirler.

Kiracı (İŞLETME)

Hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ya da kuruluş finansal kiralama işlemi yapabilir. Anonim şirketler, limited şirketler, kollektif şirketler, şahıs firmaları, kooperatifler, yabancı sermaye şirketleri ve ortak girişimler (j.v.), vakıflar, özetle tüm tüzel kişiler. Mevcut Finansal Kiralama Kanunu gereği gerçek kişiler leasingden yararlanamazlar.

Satıcı

İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yatırım malının satışını yapan kişi veya kuruluştur. Satıcılar yurt içinde veya yurt dışında bulunabilirler.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar