Çek ve Senetler

Bank Asya'da bir hesabınız varsa, bir çek karnesi alarak nakit taşımak zorunda kalmaksızın ödemelerinizi Bank Asya çeki ile yapabilir, tahsil olmayı bekleyen TL ve YP çek ve senetlerinizin tahsilatını şubelerimiz aracılığı ile sağlayabilirsiniz..

a. Çek Karnesi

10 ve 25 Yapraklı Çek Karnesi

Şahsi hesabınız veya şirket hesabınız üzerine keşide ederek, ödemelerinizde kullanmak üzere TL veya döviz cinsinden çek karnesi talep edebilirsiniz.Çek karnelerimiz, 5’lik ,10'luk ve 25'lik olarak verilmektedir.

Çek karnelerinde masrafa ilave olarak her bir çek yaprağı için 4,5 TL değerli kağıt bedeli söz konusudur. Bu bedel çek karnesinin teslimi sırasında peşin olarak tahsil edilmektedir.

Çek Karnesi Talebinde Bulunan Hesap Sahiplerinden Alınacak Belgeler

  • Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
  • İkametgâh (yerleşim yeri) belgesi
  • TC Kimlik Numarası
  • Tacir olanların ticaret sicil kayıtları (güncel faaliyet belgesi, yetki belgesi, noter onaylı imza sirküleri)

Sürekli Çek

Ödemelerini yoğun olarak çekle yapan ve adet bazında yüksek sayılara ulaşabilen şirketler, Sürekli Çek basım programımızı kullanarak zamandan tasarruf edebilir ve çeklerini kolayca takip edebilirler.

Sürekli Çek kolaylığından yararlanabilmeniz için bilgisayarınızda Sürekli Çek basım programının yüklü olması ve boş Bank Asya çek yapraklarınızın olması gerekir. Boş çekleri en az 100, en fazla 1000 yaprak halinde Bank Asya'dan talep edebilirsiniz.

Şirketinizin bilgisayar ortamında, çek ile ödeme yapacağınız müşterilerinizi sisteme tanıtır ve daha sonra bu müşterilerden seçim yaparak veya yeni müşteriler için, sadece tutar ve tarih girişi yaparak çek keşide edebilirsiniz.

Sürekli Çek Programımızı Kullanarak;

  • Çek ile ödemelerin adet olarak yoğun olduğu faaliyetlerde zamandan ve iş gücünden tasarruf edersiniz.
  • İşlem süresini azaltabilir, işlem maliyetinizi düşürebilirsiniz.
  • Hatalı çek keşide edilmesi olasılığını en aza indirebilirsiniz.
  • Geriye dönük bilgi alabilme imkanına sahip olduğunuzdan, ödemelerin takip ve kontrolünü kolayca yapabilirsiniz. Sürekli Çek basım programını kullanabilmeniz için bilgisayarınızda Windows 98 ve üzeri bir işletim sistemi ve bilgisayarınıza bağlı Dot Matrix yazıcınızın olması gerekmektedir.

Sürekli çek basım programını yüklemek için Sürekli Çek Basım Programını tıklayabilirsiniz.

b. Çek - Senet Tahsilatları

Tahsil olmayı bekleyen TL ve döviz cinsinden çeklerin ve senetlerin tahsilatını Bank Asya aracılığı ile sağlayabilirsiniz.

Çek tahsilatlarınızı, çek bilgilerini elektronik ortamda Bank Asya'ya transfer ederek de yapabilirsiniz. Bu durumda çeklerin, en geç vadesinden 1 gün önce fiziken Bank Asya'ya gönderilmesi gerekmektedir.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar