Kredi Kartı İşsizlik Sigortası

Kredi Kartı İşsizlik Sigortası, kredi kartı kullanıcısının;

  • İstem dışı işsiz kalması,
  • Kaza sonucu yaşamını kaybetmesi,
  • Kaza veya hastalık sonucu sürekli sakat kalması,
  • Kaza veya hastalık sonucu bir rahatsızlıktan dolayı kısa süreli çalışamaması,

durumunda kendisi yerine kredi kartı borcunun ödemesini teminat limitine kadar garanti eder.

Kimler Faydalanabilir?

  • 18–65 yaş arası, SSK ve Özel Emekli Sandığına bağlı AsyaCard sahibi müşterilerimiz sigorta kapsamından faydalanabileceklerdir.
  • Kredi Kartı İşsizlik Sigortası kapsamında tek bir poliçe ile asıl ve ona bağlı ek kartlar, müşteri limitine kadar sigorta kapsamına alınacaktır.
  • Sigorta başlangıç tarihinde sosyal sigorta geçici maluliyet teminatından yaralanmıyor olmak, geçerli istihdam durumunu belgeleyebiliyor olmak ve Türk hukukuna uygun olarak tanımlanan süresiz iş sözleşmeleri kapsamında 'Çalışanlar' olarak tanımlanıyor olmak (serbest meslek, geçici ve dönemsel işçi ve süreli iş sözleşmeleri harici) poliçenin kapsamına girmek için aranılan şartlar olarak belirlenmiştir.
  • Sigortalının hasar bildirim anında geriye dönük 120 gün düzenli olarak primlerinin ödenmiş olması ve son 3 yıl içinde 600 gün sosyal sigortasına prim ödenmiş olması gerekmektedir.
  • Sigorta sadece istek dışı işsiz kalma durumunda geçerli olacak olup, kendi talebi ile işten ayrılan müşteriler kapsam dışı kalacaktır.
  • Business Card'lar sigorta kapsamı dışında yeralacaktır.
Son gezilen sayfalar
Bağlantılar