TMSF Garanti Kapsamı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ SİGORTALANMASI KAPSAM VE TUTAR DEĞİŞİKLİĞİ

15.02.2013 tarih ve 28560 Sayılı Resmi Gazete’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" yayınlanmıştır.

15.02.2013 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe göre;

  • Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden açılan; katılım, cari, tasarruf mevduatı hesaplarının TMSF tarafından sigortalanan tutarı 50 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirasına çıkarılmıştır.
Şubesiz Kanallarımız