Yatırım Fonları

Türkiye Fon Dağıtım Platformu'na kayıtlı Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun  olan tüm yatırım fonlarının alım satımı şubelerimiz aracılığıyla yapılabilir.

Yatırım Fonu nedir?

Yatırım Fonu halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi esasına göre, belirli varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Bank Asya'nın alım satımına aracılık ettiği yatırım fonlarının içeriği nelerden oluşur?

Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun olan;

  • Türkiye'de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu borçlanma senetleri,
  • Alım satımı yapılabilen, yabancı özel ve kamu borçlanma senetleri ve hisse senetleri,
  • Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçları,
  • SPK tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları.

Bank Asya'nın Kurucusu olduğu Yatırım fonlarının Alım – Satım  Saatleri;

A TİPİ AKASYA KARMA FONU
SAAT 14:00'DEN ÖNCE VERİLEN TALİMATLAR   SONRA VERİLEN TALİMATLAR
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
Gün sonunda oluşacak fiyattan (T+1) iş günü Gün sonunda oluşacak fiyattan (T+2) iş günü (T+ 1) iş günü sabahı verilmiş olarak kabul edilir. (T+1) iş günü, gün sonunda oluşacak fiyattan (T+2) günü (T+ 1) iş günü sabahı verilmiş olarak kabul edilir.(T+1) iş günü, gün sonunda oluşacak fiyattan (T+3) iş günü

 

B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KİRA SERTİFİKASI 1. ALT FONU
SAAT 13:00'DEN ÖNCE VERİLEN TALİMATLAR   SAAT 13:00'DEN SONRA VERİLEN TALİMATLAR
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
Gün sonunda oluşacak fiyattan (T+1) iş günü Gün sonunda oluşacak fiyattan (T+1) iş günü (T+ 1) iş günü sabahı verilmiş olarak kabul edilir. (T+1) iş günü, gün sonunda oluşacak fiyattan (T+2) iş günü (T+ 1) iş günü sabahı verilmiş olarak kabul edilir. (T+1) iş günü, gün sonunda oluşacak fiyattan (T+2) iş günü
Şubesiz Kanallarımız