Finansal Bilgiler

Konsolide Olmayan Finansal Tablolar (BDDK), (milyon TL)

Bilanço 3Ç 2015 YS 2014
Toplam Aktifler 9.376 13.680
Krediler & Leasing Alacakları 6.780 9.407
Toplanan Fonlar 5.856 8.887
Alınan Krediler 1.086 1.764
Özkaynaklar 1.231 1.705
Gelir Tablosu 3Ç 2015 YS 2014
Net Kar Payı Geliri 88 665
Net Ücret ve Komisyon Geliri 39 221
Vergi Öncesi Kar -110 -830
Net Kar -111 -813
Finansal Rasyolar 3Ç 2015 YS 2014
Krediler&Leasing Alacakları/Toplam Aktifler 72,3% 68,7%
Toplanan Fonlar/Toplam Yükümlülükler 62,4% 65,0%
Ortalama Aktif Karlılığı (ROAA) - -
Ortalama Özkaynak Karlılığı (ROAE) - -
Son gezilen sayfalar
Bağlantılar