İmtiyazlı Paylar

Grubu İmtiyaz Türü Nama/ Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%)
A Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterme Nama 1 360.000.000 40
Son gezilen sayfalar
Bağlantılar