Kalitenin Kısa Tarihçesi

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi ve Bank Asya Kalite Yönetim Sistemi

Bank Asya, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ni stratejik bir karar olarak benimsemiş ve kuruluşundan beri yürütmüş olduğu çalışmalarla bunu hayata geçirmek için yoğun çaba sarf etmiştir. Bu doğrultuda Banka, kuruluş amacına uygun olarak oluşturduğu organizasyon yapısı ve yönetim anlayışıyla bir taraftan müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken, diğer taraftan çalışanlarının mensubu olmalarından onur duydukları bir banka olmak için sürekli en üst düzeyde gayret göstermiştir.

Söz konusu çabanın bir ifadesi olarak 1998 yılında ISO 9000:1994 Kalite Belgesi alınmış ve bugüne kadar tüm revizyonların da gereği yerine getirilerek ISO 9001:2008 olarak banka kalite koleksiyonunda yerini almıştır.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İş sürekliliği yönetim sisteminin temel amacı, olağanüstü durumlarda iş etki analizi ile tespit edilmiş kritik operasyonları minimum ancak müşterinin kabul edebileceği düzeyde en kısa sürede işlevsel hale getirmektir.

Bu ana amaç doğrultusunda, bir olayı takiben ilk müdahale ve iş kurtarmada izlenecek strateji aşağıdaki alt amaçları temel alacaktır:

  • Personeli korumak ve bedensel kayıplarla ilgilenmek
  • Olayın boyutunu değerlendirmek
  • Tehdidi kontrol etmek
  • Ortaya çıkan sorunları ve sonuçlarını değerlendirmek
  • Müdahale hızını ve karar noktalarında çabukluğu artırmak
  • Operasyonları olabildiğince hızlı aktive etmek
  • İç ve dış iletişimi, medya ile olan ilişkileri yönetmek
  • Bank Asya şirket itibarını zedeleyecek riskleri ve gelişmeleri yönetmek
  • Temel paydaşların (yasal merciler, hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler) menfaatlerini korumak

EN 15838 – Çağrı Merkezi Sertifikası

Bank Asya, müşteri memnuniyeti, gelen-giden çağrı, performans yönetimi, işe alım, kariyer ve eğitim sürecinin tamamı ile denetime girerek EN 15838 Müşteri İletişim Merkezleri Kalite Yönetimi Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır.

EN 15838, çağrı merkezleri için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. Bu standartta belirtilen sistem şartları, hizmetin teknik şartlarını tamamlayıcı niteliktedir. Bu standardı hazırlamanın genel amacı iletişim merkezleri için ortak kalite ve teknik şartlarının belirlenmesidir. Standard, iç ve dış kaynaklı müşteri iletişim merkezleri için geçerli olup hem iletişim merkezi hem de bu merkezleri kullanan müşteriler için düzenlenmiştir.

Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (ISO 10002)

Bank Asya olarak bizim için kaliteli hizmet vermek, müşteri beklentilerine uyumlu bir yapı içinde karşılık vermek demektir. Bu doğrultuda banka olarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerine, müşteri şikâyetlerinin sistematik bir şekilde yönetilmesine kılavuzluk eden ISO 10002 standardının öngördüğü biçimde ve yasal şartlar çerçevesinde cevap vermek için çalışanlarımızı sürekli bilgilendirmekte, geliştirmekte ve yönlendirmekteyiz.

Bu çabanın bir ifadesi olan belgelerimizin de müşterilerimizin Bank Asya’yı tercih nedenlerinde artı bir değer olacağı inancındayız.

Son gezilen sayfalar
Bağlantılar