TKBB Bankacılık
Etik İlkeleri

I. Giriş

Bankacılık sisteminin büyütülmesi, bankacılık hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların en iyi şekilde kullanılması, bankalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amaçlarından yola çıkarak; bankaların gerek kendi aralarında ve diğer kurumlarla, gerekse müşterileri, hissedarları ve çalışanları ile olan ilişkilerini etik ilkelere uygun şekilde düzenlemesi gerekmektedir.

II. Genel Hükümler

 • Amaç ve kapsam
 • Hukuki Dayanak
 • Faizsiz Sistem Nasıl İşliyor?

Bankalar

 • Dürüstlük
 • Tarafsızlık
 • Güvenilirlik
 • Saydamlık
 • Toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele
 • İçerden öğrenenlerin ticareti

III. Bankaların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkileri

 • Kamu kurumu ve kuruluşları ile ilişkiler

IV. Bankalararası İlişkiler

 • Bilgi alışverişi
 • Personel hareketleri
 • Rekabet
 • İlan ve reklamlar

V. Bankaların Müşteri ile İlişkileri

 • Müşterilerin bilgilendirilmesi
 • Müşteri sırı
 • Hizmet kalitesi
 • Hizmet kalitesi
 • Güvenlik

VI. Bankaların Çalışanları ile İlişkileri

 • Çalışanların genel nitelikleri
 • İşe alma ve kariyer gelişimi
 • Temsil ilkeleri ve çalışma ortamı
 • Mesai Saatleri
 • Çalışanların müşterilerle ilişkileri
 • Çalışanların hakları

VII. Banka Çalışanlarının Uyacakları Meslek Kuralları ve Etik İlkeler

 • Banka çalışanları
 • Bankacılık Etik İlkelerinin Geliştirilmesi

VIII. Diğer Hükümler

 • Uyumsuzlukların tespiti ve yaptırım
 • Yürütme
 • Yürürlük
Son gezilen sayfalar
Bağlantılar